FEJLESZD MEZŐGAZDASÁGI KISÜZEMEDET NAPELEMES RENDSZERREL! VP2-6.3.1-20

Akik igényelhetik

 • Őstermelő
 • Egyéni vállalkozó
 • Szociális szövetkezet

Amennyiben igazolja, hogy

 • 2019-ben a mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euró STÉ-t, de nem haladja meg a 6000 euró STÉ-t, (előminősítés során megállapításra kerül), vagy;
 •  ezzel egyenértékű bevételük volt 2019-ben , azaz 825.750 Ft és 1.651.500 Ft közötti bevétel. Ez származhatott mezőgazdasági termelésből, vagy mezőgazdasági termékek feldolgozásából;
 • életvitelszerű tartózkodási helye, szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt.

Kizáró tényezők

 • ha valaki már részesült fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatásában
 • egy lakcímről csak egy személy nyújthat be pályázatot
 • ha valaki már kapott támogatást Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (korábbi vagy jelen pályázat) címen
 • csak az nyújthat be támogatási kérelmet, aki 10.000 főnél alacsonyabb létszámú településen él, vagy nagyobb település esetén külterületi ingatlanban.

Támogatás fajtája

 • Vissza nem térítendő átalány jellegű támogatás, amellyel a pályázó nem köteles elszámolni a többi pályázattal ellentétben, azaz szabadfelhasználású

Támogatás fajtája

 • Vissza nem térítendő, 100% szabadfelhasználású támogatás.

A támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető támogatás 15 000 Euró (kb. 5 millió Ft)
 • Támogatás intenzitása: 100%

Pénzügyi feltételek

 • A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,5 milliárd Ft. Várhatóan 476-an részesülnek támogatásban.